අද සිට දින 10 ක් සූර්යයා ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළින්

2021-04-05 at 06:16

අද සිට ලබන 14 වනදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට සූර්යයා මුදුන් වන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව අද දහවල් 12 යි 13 ට තෙල්වත්ත – බද්දේගම – දෙදියවල – මුලටියන – අගුණකොළපැළැස්ස සහ උඩමළල යන ප්‍රදේශවලට සූර්යයා මුදුන්ව පවතිනු ඇති.