අමෙරිකාවේ 41 වන ජනපති බුෂ් මියයයි

December 1, 2018

අමෙරිකාවේ 41 වන ජනාධිපතිවරයා වූ ජෝර්ජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිඛෙනවා.

මියයන විට ඔහු 94 වන වියෙහි පසුවුණා.

1989 වසරේ සිට 1993 දක්වා අමෙරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කලේ ජෝර්ජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් මහතායි.

ඔහුගේ පුත්‍රයා වූ ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව් බුෂ් මහතා ද 2000 වසරේ සිට 2008 වසර දක්වා අමෙරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවා.