අලුත් කැබිනෙට්ටුව මෙන්න – නිදහස් පක්ෂයට 2 යි – පොහොට්ටුවට 11 යි

2019-11-22 at 10:48

නව කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නා. අමාත්‍යවරුන් 16 දෙනෙකු ඊට අයත්.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක / මහජන ආරක්ෂාව / නීතිය සහ සාමය / මුදල් / ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන / බුද්ධශාසන / සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු / නාගරික සංවර්ධන / ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම් දෙනු ලැබුවා.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අධිකරණ / මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා වන අතර ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයායි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විදේශ සබඳතා / නිපුණතා සංවර්ධන / රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙසද ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ද දිව්රුම් දෙනු ලැබුවා.

පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යධුරය ද සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යවරිය ලෙසද දිවුරුම් දුන්නා.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ සහ උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්ව සිටිනවා.

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන / ස්වදේශීය / පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම් දුන්නා.

චමල් රාජපක්ෂ මහතා මහවැලි / කෘෂිකර්ම සහ වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය අමාත්‍ය ධූරය සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ / ආහාර සුරක්ෂිතතා / පාරිභෝගික සුභසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙසද ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන / ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නා.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මාර්ග සහ මහමාර්ග අමාත්‍යධූරය සහ වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍යධූරයටයි පත්වී ඇත්තේ.

විමල් වීරවංශ මහතා කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ / ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය සහ කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමණාකරන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම් දුන්නා.

මහින්ද අමරවීර මහතා මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරන අමාත්‍යවරයා ලෙසත් විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙසද පත්වී සිටිනවා.

එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා පරිසර සහ වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය ධුරය සහ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධූරයෙහි දිවුරුම් දුන්නා

රමේෂ් පතිරණ මහතා වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යවරයා ලෙස ද ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යධුරය සහ සංචාරක සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යධුරයේද දිවුරුම් දීම සිදු කෙරුණා.