අවසාන දින කිහිපයේ විවිධ දේශපාලන රංගන රග දැක්වීමේ සූදානමක්

2020-08-01 at 07:59

මහ මැතිවරණයේ අවසාන දින කිහිපයේදී විවිධ දේශපාලන රංගන රග දැක්වීමේ සූදානමක් ඇති බවට ජාතික ජන බලවේගය චෝදනා කරනවා.

ඒවාට රැවටීමෙන් වළකින ලෙසටයි ගම්පහ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා ඉල්ලා සිටියේ.