ආණ්ඩුව වරාය නගරය කොමිෂන් සභාව ගැන සැබෑ තොරතුරු වසන් කරනවා-JVP

2021-05-04 at 18:05

කොලඹ වරාය නගරය සඳහා කොමිෂන් සභාවක් කිරීමේ පනතේ භයානක තත්වය පිළිබඳ සැබෑ තොරතුරු මහජනතාවගෙන් වසන් කිරීමට ආණ්ඩුව උත්සහ කරමින් සිටින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

මෙම පනත් කෙටුම්පත රටට හිතකර එකක්නම් දැනට වඩා විනිවිදභාවයකින් යුතුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීමට ආණ්ඩුවට හැකියාව තිබූ බවයි අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පෙන්වා දුන්නේ.