ඇඳිරි නීතිය කැඩූ 515 ක් පැය 24 කදී පොලිස් දැලේ

2020-05-24 at 08:38

ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්‍යාව 62 , 677 ක් බවට පත්වී තිබෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ පසුගිය මාර්තු 20 වනදා සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා කාලය තුළ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.

මෙම කාලසීමාවේදී පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති සමස්ත වාහන සංඛ්‍යාව 17 ,612 ක්.

ඊයේ පෙරවරු 6 සිට අද අලුයම 6 දක්වා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයන් ගණන 515 ක් වන අතර වාහන 152 ක්ද එම කාලසීමාවේදී පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

මේ අතර පසුගිය මාර්තු 18 වනදා සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව නඩු 19 , 586 ක් පවරා තිබෙනවා.

දඩුවම් නියම කර ඇති සංඛ්‍යාව 7661 ක් බවයි පොලිසිය නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.