ඇවන්ට්ගාඩ් නඩුවට අධිකරණ 2 ක් දුන් නියෝග අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි

2019-09-12 at 11:47

ඇවන්ට්ගාඩ් නඩුවට අදාළව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කොළඹ මහාධිකරණය සහ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ගොණුකල මූලික විරෝධතා පිළිනොගනිමින් ලබා දී තිබූ නියෝග අත්හිටුවීමට අභියාචනාධිකරණය අද නියම කලා.

ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමට පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වා ගෙන යාමට ඉඩ දීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 1140 ක පාඩුවක් සිදුකල බවටයි රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු 8 දෙනෙකුට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ.

අල්ලස් කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන්ගේ ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව මෙම නඩුව පවරා ඇති බවටයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නීතීඥවරුන් විසින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මූලික විරෝධතාවයක් ගොණු කර තිබුණේ.

එය පිළිනොගැනීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ගත් තීන්දුව මෙන්ම එය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කල ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත පිළිනොගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය ගත් තීරණයද අභියාචනාධිකරණය විසින් අත්හිටුවනු ලැබුවා.