ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීමට පෙර ද්විභාෂා අධ්‍යාපන පාසල් ශක්තිමත් කල යුතුයි

2021-06-11 at 04:34

පළමු ශ්‍රේණියේ සිට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පියවර ගැනීමට පෙර දැනට දිවයිනේ පවතින ද්විභාෂා අධ්‍යාපන පාසල් ශක්තිමත් කල යුතු බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසනවා.

නිවුස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා පෙන්වා දුන්නේ මේ වන විට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය සිදු කිරීමේදී දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් පීඩා විදින බවයි.