ඉදිකර හරියටම වසරක් පිරෙනදා මෙලානියාගේ ප්‍රතිමාව ගිණිබත් කරයි

2020-07-09 at 08:45

අමෙරිකාවේ ජනාධිපති ආර්යා මෙලානියා ට්‍රම්ප්ගේ මව් රට වන ස්ලොවේනියාවේ ඇය උපත ලද නගරයේ පිහිටුවා තිබූ ඇයගේ දැවමය ප්‍රතිමාව කිසියම් පිරිසක් විසින් ගිණි තබා විනාශ කර තිබෙනවා.

අමෙරිකාවේ නිදහස් දිනය යෙදී තිබූ පසුගිය 04 වනදා කිසියම් පිරිසක් විසින් ඊට හානි කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

මෙම ප්‍රතිමාව විවෘත කෙරුණේ පසුගිය වසරේ ජූලි 05 වනදායි.

එය ස්ථාපිත කල දිනයේ සිට විවිධ පිරිස් මේ සම්බන්ධයෙන් විවේච්චනාත්මක අදහස් පළකර තිබුණේ අමෙරිකානු ප්‍රතිපත්ති පිළිගත නොහැකි බව දක්වමිනුයි.