ඉදිරි පැය 36 දී ප්‍රදේශ කිහිපයකට මද වැසි

2020-09-26 at 18:34

ඉදිරි පැය 36 ක කාලය තුල දිවයිනේ බස්නාහිර / සබරගමුව / මධ්‍යම හා වයඹ පලාත්වලත් / ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්වලක් මද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නැගෙනහිර හා ඌව පළාත්වල හෙට පස්වරු දෙකෙන් පසු ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදි අකුණු අනතුරු අවම කර ගන්නා ලෙසයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.