ඉන්ධන – ගෑස් මිළ වැඩි කිරීමට තීරණයක් ගෙන නෑ

2021-02-23 at 11:58

ඉන්ධන හෝ ගෑස් මිළ ඉහළ දැමීමට රජය මෙතෙක් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කලා.

ඒ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් නගා තිබූ පැණයකට පිළිතුරු දෙමිනුයි.

ත්‍රිකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි සංකීර්ණය සම්බන්ධයෙන්ද හේෂා විතානගේ මහතා කල විමසීමකට අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ මහතා මෙලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වූවා.