ඉමේෂා මුතුමාල : CID පළමු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරිය

2021-06-11 at 16:20

IMESHA MUTHUMALA CID POLICE

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පළමු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉමේෂා මුතුමාල මහත්මිය පත්කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිට යටතේයි එම පත්කිරීම සිදුකර ඇත්තේ.

2007 වසරේ නොවැම්බර් 03 වන දින ආධුනික සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරියක ලෙස පොලිස් සේවයට බැඳී ඇති ඇය දෙස් විදෙස් පාඨමාලා රැසක්ද හොබවා තිබෙනවා.