උණුසුම නිසා ඉල්ලුම වැඩියි – විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නලු

2019-03-08 at 19:39

පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දෛනිකව අධික විදුලි ඉල්ලුමක් පවතින අතර විදුලිබලය ඉතා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

මාධ්‍ය නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකාවට මේ දිනවල බලපා ඇති උණුසුම් හා වර්ෂාපතනය අඩු වියළි කාලගුණික තත්වය තුළ විදුලි බල පද්ධතියේ දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව සැලකිය යුතු ලෙසින් ඉහල යෑමක් සිදු ව ඇත.

පසුගිය කාලය හා සසඳන විට 2019.03.07 දින මෙරට උපරිම දෛනික විදුලි ඉල්ලුම වන ගිගාවොට් පැය 42.4 ක විදුලි ඉල්ලුමක් වාර්තා වූ අතර, මෙම තත්ත්වය ඉදිරි කාලය තුළද පවතිනු ඇති බව පෙනී යයි.

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු ලෙසින් සීමාවීම හේතුවෙන් දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ජල විදුලි බලාගාරවල දායකත්වය 20%ක් පමණ දක්වා අඩු වී ඇත.

රජයේ අරමුණ මෙරට විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩව විදුලි සේවාව ලබා දීම තහවුරු කිරීම වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ වන විට ගැනෙමින් පවතී.

කෙසේ නමුත් ඉහල යන විදුලි ඉල්ලුම නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමට විදුලි බලය භාවිතයේදී විදුලි නාස්තිය අවම කර ගැනීම සහ වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස විදුලි පරිභෝජනය ඉතා වැදගත් වේ.

මෙම තත්ත්වය තුළ විදුලි බලය කාර්යක්ෂමව හා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීමෙන් මෙම අභියෝගය සඳහා සාර්ථකව මුහුණ දී අඛණ්ඩව විදුලි සම්පාදනය සිදු කිරීම සඳහා සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කරන්නෙමු.

වසරේ ඕනෑම කාලයක නිසි කළමනාකරණයකින් හා අරපිරිමැස්මෙන් විදුලිය භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් කරුණක් වන අතර පවතින වියළි කාලගුණ තත්වය තුළ විදුලි පරිභෝජනය කෙරෙහි දැඩි ලෙස සැලකිලිමත් වන මෙන් සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Please follow and like us: