උපාධීධාරීන් කැඳවීම මැතිවරණ නීති කැඩීමක් – CMEV

2020-04-02 at 10:04

රැකියා විරහිත උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභින් ඇදිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා අනුයුක්ත කිරීමට රජය ගත් තීරණයෙන් මැතිවරණ නීතිය බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය වන බව මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට පැවසුවේ මෙම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නිළධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසීමේ හැකියාව මැතිවරණ කොමිසමට පවතින බවයි.