උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී

2021-02-23 at 15:44

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගැනීම නිවේදනය කර තිබෙනවා.

සිය ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ සටහනක් තබමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ වසර 15 කට අධික ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීමට කාලය එළැඹ ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සාර්ථක අනාගතයක් ප්‍රාර්තනා කරන බවද උපුල් තරංග ප්‍රකාශ කලා.