එක්දින ඉඩම් ලියාපදිංචිය සහ ද්විභාෂා උප්පැන්න නිකුත් කිරීම අද සිට – ජාතික උත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

2019-03-16 at 07:15

එක් දිනකින් ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවාව සහ භාෂා ද්විත්වයෙන් සැකසුනු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව සැකසුණු නව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අද සිට ආරම්භ වනවා.

එහි ජාතික උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වෙන්නේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදීයි.

මෙම නව වැඩපිළිවෙල යටතේ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායන් සහිත විවාහ සහ මරණ සහතික ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලද අද සිට ආරම්භ වනවා.

උප්පැන්න සහතික හා විවාහ සහතික නිකුත් කිරිමේදී මෙතෙක් පැවති සහතිකය අද සිට වෙනස් වන අතර ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව සැකසෙන නව සහතිකය අද සිට දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් කඩිනමින් ලබා ගත හැකි වනවා.

නව වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා නිවුස් රේඩියෝවට මෙලෙස කරුණු පැහැදිලි කළා.