එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සදහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මැයි 16 දා බංගලාදේශයට

2021-05-05 at 15:56

තරග 03 කින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සදහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මැයි 16 වනදා බංගලාදේශය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි.

එක්දින තරග පැවැත්වෙන්නේ මැයි 23 -25 හා 28 යන දින තුනේදි දිවා රාත්‍රී තරග ලෙස ඩකා හිදියි.

තරගාවලිය නිමා විමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පිළ මැයි 29 වනදා එරටින් පිටත්විමට නියමිත බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සදහන් කළේ.