එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් ගින්න : අමෙරිකා ඩොලර් 100,000 ක ආධාරයක්

2021-06-11 at 14:02

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ක්‍රියාවලියට සහයක් වශයෙන් අමෙරිකාව විසින් ඩොලර් 100,000 ක ආධාරයක් ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යසනය නිසා අසීරුතාවයට පත්ව සිටින ජනතාවට උපකාර කිරීම සඳහා එම පරිත්‍යාගය යොදාගත හැකි බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොළඹ පිහිටි අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කලේ.

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය හෙවත් යූ එස් ඒඩ් හරහා මෙම මුදල මෙරටට ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙන බව ද එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.