එජාප පාක්ෂිකයන්ට වන හිරිහැර ගැන ජනපති දැනුවත් කලා

2019-11-22 at 12:48

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු ඇතැම් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට මුහුණපෑමට සිදුව ඇති ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට යොමුකල බව පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

එවැනි සිදුවීම් වළක්වාලීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නේ යැයි ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික වූ බවයි ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් වික්‍රමසිංහ මහතා කියාසිටියේ.

මැතිවරණ සමයකදී මෙන්ම ඉන් පසුවද ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා විය යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා පෙන්වා දෙනවා.