ඕමානයේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් 290 ක් කටුනායකට

2020-09-17 at 06:06

ඕමානයේ රැකියා සදහා ගොස් සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 290 දෙනෙකු රැගෙන ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානයක් 9/16 දින රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබේ.
ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්.- 206 දරන මෙම විශේෂ ගුවන් යානය 9/16 දින රාත්‍රී 10.20 ට ඕමානයේ මස්කට් නුවර සිට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි.
පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී සිදු කළ පසු , මෙම ගුවන් මගීන් පිරිස නීරෝධායන කටයුතු සදහා යොමු කර තිබුණි.