කලුගගේ ජලයට ලවණ මුසුවෙයි – බවුසර් මගින් සපයන ජලය පමණක් බොන්නැයි උපදෙස්

2020-02-14 at 17:50

කලු ගගේ ජලයට ලවණ මිශ්‍රවීම හේතුවෙන් බවුසර් මගින් සපයන ජලය පමණක් පානයට ගන්නා ලෙස ජල සම්පාදන මණ්ඩලය කලුතර ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

වාද්දුව / කලුතර / බේරුවල / පයාගල / අලුත්ගම / බෝඹුවල / පිලමිනාවත්ත / සහ බෙන්තර ප්‍රදේශවල ජනතාවට එය අදාළ වනු ඇති.

පවතින දැඩි වියළි කාළගුණය හේතුවෙනුයි කලු ගගේ ජලයට ලවණ මිශ්‍ර වී ඇත්තේ.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කලේ මහජනතාවට පානයට සුදුසු ජලය බවුසර් මගින් පොදු ස්ථාන සඳහා ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

ලවණ මුසුවීමේ තත්වය පහව ගිය පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද ඔවුන් දන්වා සිටිනවා.

කෙසේවෙතත් කලු ගගේ ජලය පානීය නොවන වෙනත් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් භාවිත කල හැකි බවයි ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කලේ.