ක්‍රීඩා පාසල්වලට දරුවන් බඳවාගැනීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහනක්

2020-09-30 at 06:32

ක්‍රීඩා පාසල්වලට දරුවන් බඳවාගැනීමේ දීප ව්‍යාප්ත විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

සැලසුම් කර ඇති පරිදි ක්‍රිඩා පාසල් 25 දියුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් අවසන් කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ හිටපු ප්‍රවීණ මලල ක්‍රීඩිකා සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය ඔලිම්පික් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කර විසි වසරක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් ඇයට උපහාර දැක්වීම සඳහා උඩුවක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකදීයි.

හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිඩිකා සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා.