කාසල්රි – මවුස්සාකැලේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට / ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන්

2020-09-13 at 09:56

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් වල පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලටයලිත් වරක් කඩින් කඩ ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශ වල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්න වි ඇති බව ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් පැවසිය.

කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 2 ½ක් ද මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 6 ක්ද වශයෙන් ද පවතින බවයි ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් කියා සිටියේ.

ජලාශ වල ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමග කැනියොන් , ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය සහ විමලසුරෙන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන්ද පැවසිය.

මධ්‍යම  කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග වරින් වර ඝන මිදුම් තත්ත්වයක් හැටන් නුවරඑලය සහ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග‍වල හට ගන්නා නිසා පවතින වර්ෂාවත් සමග එම මාර්ගවලට පසු කදු සහ ගස් කඩා වැටිමේ අවධානමක් පවතින නිසා එම මාර්ගවල රිය ධාවනය කිරිමේදි සැලකිලිමත් ලෙස සෙමින් රිය ධාවනය කරවන ලෙස හැටන් පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.