කොරෝනා වෛරසයට ඔසුවක් සෙවීමේදී චීනය ජාත්‍යන්තර සහය පතයි

2020-07-09 at 09:57

කොරෝනා වෛරසයට ඖෂධයක් සෙවීමේදී ජාත්‍යන්තර සහය අපේක්ෂා කරන බව චීනය පවසනවා.

එන්නත් / පරීක්ෂණ කට්ටල සහ සම්ප්‍රදායික චීන ඖෂධ පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීමට පවා ජාත්‍යන්තර සහය බලාපොරොත්තු වන බවයි එරට විද්‍යා සහ තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය නිවේදනය කලේ.

කොවිඞ් වසංගතය පාලනයේදී සිය දැනුම පමණක් භාවිත කරිීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි චීනයේ ස්ථාවරය වී ඇත්තේ.