කොවිඞ් පාලනයට සිංගප්පූරුව නිපදවූ බ්ලූටූත් ටෝකන බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි

2020-09-15 at 09:13

කොවිඞ්-19 ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා නිපදවන ලද අධි තාක්ෂණික ටෝකන බෙදා හැරීම සිංගප්පූරුව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ලක්ෂ 50 ක් වන සමස්ත සිංගප්පූරු වැසියන්ටම ඒවා ලබාදීමයි එරට රජයේ සැලසුම වී ඇත්තේ.

බ්ලූටූත් තාක්ෂණය යොදාගෙන සකස් කර ඇති මෙම ටෝකනය ජංගම දුරකථන ඇප්ලිකේෂනයක් හා සම්බන්ධ වන අතර එමගින් කොරෝනා රෝගීන් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි බවයි සිංගප්පූරු රජය නිවේදනය කලේ.

පළමු අධියරේදී කො විඞ් ආසාධිතයන් වැඩි වශයෙන් හමුවූ ප්‍රදේශවල මෙම ටෝකන බෙදා හැරීමට නියමිතයි.

කොවිඞ් ආසාධිතයන් හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් පළමු වරට රජයක් මගින් ජංගම දුරකථන ඇප්ලිකේෂනයක් නිර්මාණය කලේද සිංගප්පූරුව විසිනුයි.