කොළඹ ආහාර ඛෙදාහැරීමේදී නව රෙගුලාසි

2019-08-14 at 05:50

කොළඹ නගරයේ සකස් කල ආහාර ඛෙදාහැරීමේදී නව රෙගුලාසි කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිඛෙනවා.

ජංගම දුරකථන ඇප්ලිකේෂන ආශ්‍රිත ආහාර ඛෙදාහැරීම සීඝ්‍රයෙන් ජනප්‍රියවීමයි ඊට හේතුවී ඇත්තේ.

යතුරුපැදි මගින් ආහාර ඛෙදාහැරීමේදී සෞඛ්‍යාරක්ෂිතභාවය පවත්වා ගැනීම කෙරෙහියි මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇත්තේ.

එමෙන්ම අදාළ ආහාර නිෂ්පාදන ස්ථාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් පරීක්ෂා කිරීමේ නියාමනයක් ඇති කිරීම කෙරෙහිද කොළඹ මහ නගර සභාවේ අවධානය යොමුවී තිඛෙනවා.