කොළඹ උතුර සිරවී සිටි 2000 ක් ගම්බිම් බලා යැවීම අද

2020-05-23 at 10:05

ඇඳිරි නීතිය හමුවේ බස්නාහිර පළාතේ සිරවී සිටින තවත් පිරිසක් ගම්බිම් බලා පිටත්කර යැවීම අද සිදුවනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ කොළඹ උතුර කොට්ඨාශයේ සිටින 2000 කට ආසන්න පිරිසක් මෙලෙස ඔවුන් පදිංචි ප්‍රදේශ කරා යැවීම සිදුවන බවයි.

ලංගම බස් රථ 42 ක් මගින් මෙම පිරිස මහනුවර / නුවර එළිය / ගාල්ල සහ මාතර වැනි ප්‍රදේශ කරා යැවීම සිදුවනු ඇති.

ඔවුන් අද පෙරවරුවේ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයට කැඳවා ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර නිවෙස් කරා පිටත්කර යැවීමට නියමිතයි.

පොලිසිය පැවසුවේ මේ වනවිට බස්නාහිර පළාතේ සිටි 16000 කට ආසන්න පිරිසක් මෙලෙස පිටත්කර යවා අවසන් බවයි.