ගිණිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව අඩු පීඩනයක් – ධීවරයන්ට ගොඩට එන්න දැනුම්දීමක්

2021-03-30 at 06:28

ඉදිරි පැය 72 තුළ ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක – උතුරු අන්දමන් මුහුද සහ දකුණු අන්දමන් මුහුද ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල යෙදීමෙන් වළකින ලෙස කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

එමෙන්ම ඉදිරි පැය 24 තුළ ගිණිකොණ දිග අරාබි මුහුද ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙසටයි වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී ඇත්තේ.

ගිණිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පවතින පහළ වායුගෝලයේ කැළඹිලි තත්වය ඉදිරි පැය 48 තුළදී අඩු පීඩන තත්වයක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි වීම ඊට හේතුවයි.

දැනට මෙම මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර කටයුතුවල යෙදී සිටින පිරිස වහාම ගොඩබිමට හෝ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් වෙත පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබෙනවා.