ගිනිගත්හේන නාවලපිටිය මාර්ගයේ කොටසක් නායයයි

2020-09-30 at 10:13

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට පසුගිය දින කිහිපය තුල ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමග ගිනිගත්හේන නාවලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් ආරක්ෂිත පැති බැම්මක් සමග නායගොස් ඇත.

ගිනිගත්හේන නාවලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ අඹගමුව ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් පසුගියදා නායයාමට ලක් වි ඇත්තේ.

තවදුරටත් එම ස්ථානයේ නායයාමේ අවධානමක් පවතින නිසා නායගිය ස්ථානයේ රථ වාහන ගමනා ගමනය එක් මංතිරුවකට සිමා කර ඇත.

එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කිරිමේදි සැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කරවන ලෙස ගිනිගත්හේන පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.