ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම තව පැයකින් අවසන්

2019-11-16 at 16:02

2019 ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම තවත් පැයකින් අවසන් වනවා.

බොහෝ දිස්ත්‍රික්වල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමේ ප්‍රතිශතය සියයට 70 ක් පමණ වන බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිළධාරීවරුන් සඳහන් කලේ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සියයට 75 ඉක්මවා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී එස් එම් ජී කේ පෙරේරා මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට සඳහන් කලේ.

කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සියයට 65 ඉක්මවා ඇතැයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සුන්දරම් අරුමෙයිනායගම් මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම ඉතා සාමකාමීව පැවැත්වෙන බවයි.

මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරු ප්‍රසාද් සේනාධීර.

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමේ ප්‍රතිශතය සියයට 75 ඉක්මවා තිබෙනවා.

මේ නිව්ස් රේඩියෝවට අදහස් දැක්වු නුවර එළිය තේරීම් භාර නිලධාරී එම් බී ආර් පුෂ්පකුමාර මහතා.

මේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරු පාලිත ආරියවංශ.