ඡන්ද ගණන් කිරීම අගෝස්තු 06 පෙරවරු 08 ට – පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රථිඵලය එදින පස්වරු 4 වනවිට

2020-06-30 at 10:54

අගෝස්තු 05 වනදා පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම අගෝස්තු 06 වනදා පෙරවරු 08 ට ආරම්භ කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවේ පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රථිඵලය එදින පස්වරු 4 පමණ වනවිට ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග දැන් පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවකදී දේශප්‍රිය මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කලා.