ජනපතිට ගැලපෙන රජයක් බිහිකරමු – අගමැති

2020-07-10 at 17:07

ජනාධීපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්තිවලට ගැලපෙන රජයක් බලයට ගෙන ඒම ජනතාවගේ වගකීමක් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පසුව විදේශිකයින්ට සංචාරය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන බවයි.