ජයග්‍රහණවල කිසිම ගෞරවයක් ඔවුන් අපිට දෙන්නේ නෑ

2020-02-18 at 05:20

රටට ජයග්‍රහණ අත්කරදීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගෞරවය පිරිනැමීමට ඇතමුන් අකමැති බව තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ රට නිවැරදි මාර්ගයට ගමන් කරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කැපවන බවයි.


Sed elit. accumsan libero. odio sit dictum libero luctus sed mattis