ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අද – ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් ගේ 200 වන ජන්ම දිනය අද

2020-05-12 at 09:54

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

හෙද සේවය සඳහා අමරණීය සේවාවක් ඉටු කළ හෙද සේවයේ මාතාව ලෙස විරුදාවලිය ලත් ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් ගේ ජන්ම දිනය පදනම් කර ගනිමිනුයි මැයි 12 දා ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ.

මෙවර ජාත්‍යන්තර හෙද දිනයේ සුවිශේෂිතාවයක් වන්නේ ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් ගේ 200 වැනි ජන්ම දිනය ද යෙදී තිබීමයි.

ජාත්‍යන්තර හෙද කවුන්සිලය විසින් මෙවර හෙද දිනයේ තේමාව ලෙස නම් කර ඇත්තේ ගෝලීය වශයෙන් සෞඛ්‍ය නගා සිටුවීම සදහා හෙදියන් ලෙස හඩ නගමු යන්නයි.

වර්තමානයේ කොවිඞ්-19 ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයේ දී ලොව විශාලම සෞඛ්‍ය බලකාය වන හෙද හෙදියන්ගේ දායකත්වය ඇගයීමට ලක්වනවා. – රංගන