ජාතික කණ්ඩායමට පකිස්ථානයේදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට SLC ට තොරතුරක්

2019-09-11 at 20:43

ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පකිස්ථාන සංචාරයට පෙර එරට ආරක්ෂක වාතාවරණය පිළිබඳ විමසුමක් සඳහා සහය වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිඛෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය හරහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත එවා තිබූ අනතුරු ඇගවීමක් සැලකිල්ලට ගෙනයි ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ.

පකිස්ථාන සංචාරය අතරතුර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට විශ්වාසදායක තොරතුරක් ලැබී ඇති බවටයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය දැනුම් දී තිබුණේ.

ඒ අනුවයි පකිස්ථාන සංචාරයට පෙර ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉහළම අවධානයක් යොමුකරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට උපදෙස් ලැබී ඇත්තේ.