ටිල්වින්ට මිලියනයක වන්දි ගෙවන්නැයි විමල්ට අධිකරණ නියෝග

January 11, 2019

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතාට රුපියල්  මිලියනයක වන්දි මුදලක් ගෙවන ලෙස කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට නියෝග කර තිඛෙනවා.

ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය හිමි කරුණු යොදාගනිමින් නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත ලෙස කෘතියක් රචනා කල බවට වන චෝදනාවට අදාළවයි.