ටොම් මූඩි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ධුරයට

2021-02-28 at 17:55

මාර්තු පළමුවනදා සිට වසර 03 ක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ලෙස ටොම් මූඩි පත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව විසින් මෙරට ක්‍රිකට් මෙහෙයුම් බලගැන්වීමේ නිර්දේශයක් ලෙසයි එය ක්‍රියාවට නංවන්නේ.

අදාළ වසර 03 ක කාලය තුළදී දින 300 ක් ඔහු විසින් අනිවාර්යයෙන් කැප කල යුතු වනවා.

එමෙන්ම මෙම තනතුර උපදේශාත්මක මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන්නක් බවයි ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කලේ.

අනාගත තරග සංචාර විශ්ලේෂණය / දේශීය තරග ව්‍යුහය සැකසීම / ක්‍රීඩක සුභසාධනය / අධ්‍යාපනික – කුසලතා සංවර්ධනය සහ ඉහළ කාර්ය සාධන අංශය වැඩි දියුණු කිරීම ටොම් මූඩි විසින් සිදුකල යුතු කාර්යයන් අතරට අයත්.

2007 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයක අනු ශූරයන් බවට පත්වීමේදී කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කලේද ටොම් මූඩි යි.