ඩෝරියන් කැනඩාවට

2019-09-08 at 12:24

දින ගණනක් පුරා බහමාස් රාජ්‍යයට බලපෑම් එල්ල කළ ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව මේ වන විට කැනඩාවට ඇතුලුවී තිබෙනවා.

කුණාටුව හේතුවෙන් කැනඩාවේ නිවාස ඇතුලු ගොඩනැගිලි හාරලක්ෂ පනස්දහසකට පමණ විදුලිය සැපයුම බිඳවැටී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

පසුගිය දින කිහිපයේදී බහමාස් රාජ්‍යයට බලපෑ ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 43කට අධිකයි.

මෙම සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහල යා හැකි බවටයි එරට බළධාරින් අනුමාන කරන්නේ.

බහමාස් රාජ්‍යයේ පුද්ගලයන් හැත්තථෑදහසකට වැඩිපිරිසක් මේ හේතුවෙන් අවතැන්ව ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා.