ත්‍රීරෝධ රථ සංගමයකින් මැ.කො සභාපතිට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

2020-05-23 at 10:01

ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රීරෝධ රථ සංගමය විසින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ කොරෝනා අවධානම හමුවේ පීඩාවට පත් ජනතාවට ලබාදෙන රුපියල් පන් දහසේ දීමනාව මැතිවරණ කොමිසමේ සහාපතිවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් අත්හිටුවා ඇතැයි චෝදනා කරමින්.

සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙන්නේ අදාල පන්දහසේ දීමනාව අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත්ව ඇති බවයි.