තීරණයක් ලැබෙන තුරු රංජන්ට එන්න බෑ

2021-02-23 at 14:24

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන සම්බන්ධ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය අවසන් වන තුරු ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්විය නොහැකි බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කියාසිටියා.