තේ දළු නෙලිමේ තරගයක් – පළමු ස්ථාන 3 කට රන් සම්මාන සහ ඉන්දියානු සංචාර

2020-01-25 at 15:06

වර්තමානයේ තේ කර්මාන්ත රැකියාවලින්  වතු කම්කරුවන් ඉවත් වි යන නිසා එම වතු කම්කරුවන් යලිත් තේ කර්මාන්තයේ රැකියා වල රදවා ගැනිමේ සහ අලුතින් වතු කම්කරුවන් තේ කර්මාන්ත රැකියා වල නිරත කරගැනිමේ අරමුණින්  යුතුව හෙලිස් වැවිලි සමාගම මගින් තේ දළු නෙලිමේ තරගයක් (25) දින නානුඔය රදැල්ල තේ වතු යායේදි අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනු ලැබුවා.

හේලිස් වැවිලි සමාගම යටතේ පාලනය වන තලවකැලේ , කැලණිවැලි සහ හොරණ  වතු සමාගම් වල තේ දළු නෙලන වතු කම්කරු කාන්තාවන් අතර මුලික වටයේ තරගාවලියක් පසුගිය දා පවත්වා එම මුලික වටයේ තරගවලින් තොරාගත් 39 දෙනෙකු (25) දින තරගාවලිය සදහා සහභාගි වි සිටිහ.

නානුඔය රදැල්ල තේ වත්තේ තොරාගත් තේ කොටසක විනාඩි 20  පමණ කාලයක් ලබාදුන් අතර නියමිත ප්‍රමිතිය අනුව විනාඩි 20 ක කාලය තුල වතු සමාගම් තුනක  වැඩියෙන්ම තේ දළු නෙළු වතු කම්කරු කාන්තාවන් තිදෙනෙකුට රන් සම්මාන සහ ඔහුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන් සමග ඉන්දියානු සංචාරයක් සදහා මුල්‍යය අනුග්‍රහය දැක්විමට එම වැවිලි සමාගම් අනුග්‍රහය දක්වයි.

මේ අනුව හොරණ වැවිලි සමාගමේ රන් සම්මානය සහ ඉන්දියානු සංචාරය දිනා ගත්තේ තලවකැලේ බඹරකැලේ වත්තේ පදිංචි බෙනඩික් මේරි මහත්මියයි. ඇය ලබා ගත් ලකුණු 80.58 .

තලවකැලේ වැවිලි සමාගමේ රන් සම්මානය සහ ඉන්දියානු සංචාරය දිනාගත්තේ තලවකැලේ බෙයාර්විල් වත්තේ පදිංචි පලනිචෙල්වි මහත්මියයි. ඇය ලබාගත් ලකුණු 88.63 .

කැළණිවැලි සමාගමේ රන් සම්මානය සහ ඉන්දියානු සංචාරය දිනා ගත්තේ බගවන්තලාව රොග්ගිල් වත්තේ පදිංචි කමලේෂ්වරි මහත්මියයි.ඇය ලබාගත් ලකුණු 83

රන් සම්මාන දිනු වතු කම්කරු කාන්තාවන්ගේ පළමු ස්ථානය පලනිචෙල්වි මහත්මිය, දෙවන ස්ථානය කේ.කමලේෂ්වරි මහත්මිය  සහ  තුන්වන ස්ථානය බෙනඩික් මේරි මහත්මිය විසින් දිනා ගන්නා ලදි.

තරගාවලිය සදහා ඉදිරිපත් වු අනෙකුත් වතු කම්කරු කාන්තාවන්ට මුදල්  සහ සහතික පත් ලබා දෙනු ලැබිණි.

මෙම තරගාවලියේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් හේලිස් වැවිලි සමාගමේ සභාපති මෝහන් පණ්ඩිතරත්න , හේලිස් වැවිලි සමාගමේ කලමණාකාර අධ්‍යක්ෂක අචාර්යය රොෂාන් රාජදොරෙයි මහතා ඇතුළු වතු අධිකාරිවරුන් සහ විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටිහ.


dapibus et, lectus accumsan ut eget