දසුන් ශානකගේ Passport එක නැතිවෙයි – කණ්ඩායම සමග කොදෙව් යන්න බැරිවෙයි

2021-02-23 at 14:02

විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අස්ථානගතවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පන්දුවාර 20 නායක දසුන් ශානකට බටහිර කොදෙව් සංචාරය සඳහා කණ්ඩායම සමග ගමන් කිරීමට නොහැකිවී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කලේ උද්ගතව ඇති ගැටලුව අදාළ බලධාරීන් සමග කඩිනමින් නිරාකරණය කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

දසුන් ශානකගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ වලංගු වීසා සහතිකයක් මුද්‍රා තබා ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.