දින 5 කදී බීමත් රියදුරන් 1270 ක් අත්අඩංගුවට

2019-04-16 at 13:08

උත්සව සමයේ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පොලිසිය ක්‍රියාත්මක කරන රථවාහන මෙහෙයුම් යටතේ ඊයේ පෙරවරු 06 සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා කාලය තුලදී බීමත් රියදුරන් 329 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා.

එම කාලසීමාව තුලදී ලබාගත් රථ වාහන නඩු සංඛ්‍යාව 5519 ක්. එමෙන්ම අප්‍රේල් 11 වනදා පෙරවරු 06 සිට අද පෙරවරු 06 දක්වා කාලය තුලදී අත්අඩංගුවට ගත් බීමත් රියදුරන් සංඛ්‍යාව 1270 ක්.

එම කාලසීමාවේදී රථවාහන නඩු 34 දහස් 980 ක් ලබාගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.

Please follow and like us: