දූෂිතයන්ට නාම යෝජනා එපා – මාර්තු 12 පක්ෂ නායකයන් හමුවට

2020-01-14 at 05:40

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී දූෂිතයන්ට නාම යෝජනා දීමෙන් වළකින ලෙස දැනුම් දීම සදහා දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් හමුවීමට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය තීරණය කර තිබෙනවා.

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ ගුණාත්මක මහ මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් සුපිරිසිදු අපේක්ෂකයන් අවශ්‍ය බවයි.