දේශපාලන පළිගැනීම් ජනපති කොමිසමේ කාලය මාස 4 කින් දීර්ඝයි

2020-07-10 at 11:14

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබැලීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කාල සීමාව තවත් මාස 4 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි කාල සීමාව ලබන නොවැම්බර් 09 වන දා දක්වා බලාත්මකයි.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුවයි.

මෙම කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ පසුගිය ජනවාරි මස 09 වනදායි.

2015 ජනවාරි මස 08 වනදා සිට පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 16 වනදා දක්වා කාලසීමාව තුළ නිලතල දැරූ රජයේ නිලධරයන්, රාජ්‍ය සංස්ථාවල සේවකයින්, සන්නද්ධ හමුදාවන්හි සහ පොලිස් සේවයෙහි සාමාජිකයින්ට සිදුවී ඇතැයි පැවසෙන දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමයි මෙම කොමිසමට පැවරී ඇත්තේ.