නිල කාලය පිළිබඳ තෘප්තිමත් – ජනපති

2019-11-16 at 19:53

සිය නිල කාලය පිළිබඳ තෘප්තිමත් වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

ජාතිය අමතමින් ඔහු කියාසිටියේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මාධ්‍ය නිදහස වැනි අංශ තවදුරටත් ආරක්ෂා විය යුතු බවයි.