නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 30 – 60 ත් අතර

2019-11-16 at 10:59

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 30 ඉක්මවා තිබෙනවා.

නිව්ස් රේඩියෝ කළ විමසීමකදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම් බී ආර් පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ ඇතැම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වල ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 60 ඉක්මවා ඇති බවයි.

මෙවර වැඩිම ඡන්ද දායකයින් පිරිසක් ලියාපදිංචිචි වී සිටින මැතිවරණ කොට්ඨාශය වන්නේ ද නුවරඑළිය ආසනයයි.

මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ තත්වය පැහැදිලි කරන දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී තිස්ස කරුණාරත්න මහතා.