පක්ෂ ලියාපදිංචියට නව අයදුම්පත් 150 ක්

2020-02-18 at 05:40

නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට අදාලව අයදුම්පත් 150 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු නිව්ස් රේඩියෝවට සඳහන් කලේ අදාල අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි පියවර කොමිසම රැස්වී සාකච්ඡා කරන බවයි.

නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට දී තිබූ කාලය ඊයේ පස්වරු 4 ට අවසන් වුණා.

මේ අතර ඉදිරි මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වන මූලික කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් අද හෝ හෙට රැස්වීමට නියමිතයි.