පළාත් ඡන්දය තියන්න නව කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ??

2019-02-12 at 13:58

පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට නම් ඒ සදහා නව පණත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතු බවට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිර්දේශ කර තිඛෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි අමාත්‍යවරයා මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

ජනාධිපතිවරයා / අග්‍රාමාත්‍යවරයා / කථානායකවරයා සහ සියලුම පක්ෂ නායකයන්ගේ එකගතාවය අනුව පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාල නව පණත් කෙටුම්පත සකස් කල යුතු බවටද අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා සිය නිර්දේශය මගින් පෙන්වා දී තිඛෙනවා.

ලබන ජූනි පළමුවනදාට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවට වන යෝජනාවක් මීට සති 2 කට ඉහතදී පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයට ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

ඊට අදාළ නිර්දේශයි විශය භාර අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.