“පාම් ඔයිල් ආනයනය යම් සීමාවලට තහනම් නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරන්න”

2021-04-08 at 16:35

බේකරි සහ බිස්කට් නිෂ්පාදකයින්ට සිය නිශ්පාදන සදහා අවශ්‍ය පාම් ඔයිල් ගෙන ඒමට විශේෂිත බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හදුන්වාදීම සිදු නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම පාම් ඔයිල් ආනයනය තහනම් කරන්නැයි සමගි වනිතාබලවේගය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

විපක්ෂනායක කාර්යාලයේ අද පස්වරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු පාරර්ර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධව විවිධ මත ඉදිරිපත් නොකර ස්ථාවර තීරණයක් ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවයි.